privacy policy_4.JPG
privacy policy.JPG

Privacy Policy Poetry
Boek
2018


Dagelijks komen we met veel services in aanraking. Allemaal verwerken en bewaren ze onze persoonlijke gegevens. En allemaal hebben ze, ergens op hun website, een privacy policy staan. Een weggestopte tekst, die vrijwel niemand leest. 

Ik besloot om de privacy policies van twee online services (Facebook en Google), die dagelijks mijn huiskamer binnenkomen, nauwkeurig te lezen.

Ik las ze, voegde ze samen en veranderde het vertelperspectief. Je leest dus: ''Welkom bij jullie privacy policy.'' In plaats van: ''Welkom bij onze privacy policy.'' Daarnaast heb ik de tekst omgezet in poëzie, een genre dat aandacht en tijd vraagt. Twee kleine ingrepen die de leesbeleving aanzienlijk veranderen van wat er in zo'n privacy policy staat, en misschien interessanter: wat er niet instaat. 

privacy policy_7.JPG

Privacy Policy Poetry
Book
2018

On a daily basis we get in touch with many services who all collect and store our personal information. What they collect and why is written in their privacy policies. Texts casually published on websites that nobody ever reads. 

I decided to carefully read the privacy policies of two companies (Facebook and Google) who enter my living room day after day. 

I read them, compiled them and changed perspective. So that you would read: ''Welcome to your Privacy Policy.'' Instead of: ''Welcome to our Privacy Policy.'' Besides, transformed the text to poetry, a genre that requires some effort and time. Two small changes that have a big influence in how we understand what a privacy policy explains, and maybe even more important: what it doesn't say.

privacy policy_13.JPG
privacy policy_6.JPG
privacy policy_8.JPG