vlcsnap-2016-05-10-10h58m46s179.png
vlcsnap-2016-05-10-10h58m25s229.png
vlcsnap-2016-05-10-11h00m54s164.png
 

Audiotour
Tour door eigen werkplek
Unieboek-Spectrum x HKU
2016


Met een paar studiegenoten heb ik een audiotour ontwikkeld voor uitgeverij Unieboek-Spectrum. Veel veranderd rondom het publiceren van informatie. Unieboek-Spectrum is zich daar bewust van en wilde met ons, als HKU studenten, nadenken over de toekomst van de uitgeverij en over hoe hun rol verandert. Ik werkte hiervoor samen met drie andere studenten: Nadine van der Bijl, Twan Eshuis en Job van Rijn. Aan ons de taak 'iets' te ontwerpen wat een antwoord zou zijn op de vraag: Wat is onze positie, als uitgeverij, in de huidige maatschappij? Al snel concludeerden we dat deze vraag veel te complex was om te beantwoorden binnen de 3 maanden die we hadden gekregen. Daarnaast wilden we opzoek gaan naar 'de vraag achter deze grote vraag'.

Om deze uitgeverij te begrijpen hebben we verschillende vergaderingen bijgewoond en maakten we veel observaties: aantekeningen, foto's en korte films van het gebouw. We raakten gefascineerd door hun gewoontes en de cultuur binnen het bedrijf. Dit vonden we zo interessant dat we dachten dat het 'antwoord' gevonden kon worden in hun dagelijkse manier van werken.

Alle werknemers hebben een liefde voor boeken en de meesten waren al jaren verbonden aan het bedrijf. Wij kwamen erachter dat zij het gebouw - vol boeken en gewoontes - niet konden zien zoals wij dat deden, als jonge studenten die het bedrijf voor het eerst zagen. 

Hierdoor besloten we om ons verhaal op een andere manier te presenteren dan in een boek. We bundelden al onze gedachten en documentaties in een audio tour, die alle werknemers zou rondleiden door hun eigen werkplek. We deelden onze gedachten en wilden laten zien wat ons opviel aan hun werkplek. Op deze manier wilden we hen herinneren aan alle interessante dingen die hun uitgeverij te bieden heeft, maar ook wilden we hen uitdagen om opnieuw naar hun eigen werkplek te kijken - en deze misschien ook zelfs te bevragen. Dit, om uiteindelijk de grote vraag te kunnen beantwoorden: wie zijn zij, als uitgeverij, in deze huidige maatschappij?

 

 

Audiotour
Tour through own workspace
Unieboek-Spectrum x HKU

2016

With some fellow students I developed an audio tour for Unieboek Spectrum, a publishing company. Today there is a lot changing in the way we make things public; Unieboek Spectrum felt this as well. Not only they felt that ‘things are changing’, they mainly realized their position is changing because of their turnover. I collaborated with 3 fellow students: Nadine van der Bijl, Twan Eshuis and Job van Rijn. We were asked to create ‘something’ as an answer on the following question: What is our position in the present society? Soon we concluded this question was way to big to answer in 3 months. Therefore we decided to look for a smaller question: ‘the question behind the question’.

To understand this publishing company we attended several meetings and we made observations: writings, photo’s and short films of the building. We got fascinated by their working ‘habitat’ and we found out they had all their own rhythm. We came to think that the ‘answer’ on their question wasn’t too far away: maybe the 'answer' to our question could be found in their work-mentality and way of working.

They all loved books and most of them were with the company for years. We realized they couldn’t see the building (full of books and habits) the way we did, as young students visiting the company for the first time. 

We decided to find another way to experience a story. To present our creative proces and thoughts during these 3 months, we developed an audio tour to guide them through their own work places. We shared our thoughts and and all things we found remarkable and interesting. This way we aimed to remind them of all the fascinating things they are surrounded by, but also to challenge them to look at their own workspace and habits in another way - and maybe even question what they see. This, in order to eventually answer their big question: who are they as a publishing company today?