Fenna Wenselaar
fenna.JPG

Blog

Eerste-indruk-to-go in het Stadskantoor Utrecht

Afgelopen week (12 - 16 december 2016) stond ik in het kader van de Week van de vooroordelen met mijn Eerste-indruk-to-go-loket in het Stadskantoor Utrecht. Een werkweek lang zat ik dagelijks tussen 12:00 en 14:00 achter mijn loket in de kantine. Wat deed ik daar? En wat leverde het op?

Poppenkast in de kantine
Bij mijn Eerste-indruk-to-go-loketje kunnen mensen mijn eerste indruk over hen ophalen. Ik schrijf dan op wat ik zie (uiterlijke kenmerken, kleding), dan wat ik daarbij denk (mijn associaties) en vervolgens vraag ik of dit volgens hen klopt. Het is een loketje waar je niet omheen kan en ik merkte dat veel mensen dit toch probeerden. Zo liepen veel mensen achter langs en wanneer ze in mijn gezichtsveld liepen, deden ze alsof ik er niet was. Ik ontdekte dat een poppenkast behoorlijk intimiderend kan zijn. Toch zat er gemiddeld elke 7 minuten iemand op het krukje voor mijn loket. 

87 eerste indrukken
Tien uurtjes eerste indrukken weggeven leverde in totaal 87 eerste indrukken op, waarvan 60 vrouwen en 27 mannen. 

Maandag: 22
Dinsdag: 13
Woensdag: 19
Donderdag: 18
Vrijdag: 15

26 mensen vonden dat mijn eerste indruk van hen helemaal klopte. 9 van alle eerste indrukken klopten totaal niet en bij de overige 52 was ik in de goede richting, maar waren er steeds een paar specifieke zaken die ik verkeerd gokte. Zo dacht ik van sommigen dat ze sportief waren, maar dit meenden zij zelf niet te zijn. Ze probeerden vaak wel sportief te zijn. Ook dacht ik bij iemand dat ze Kunstgeschiedenis heeft gestudeerd, wat leuk was dat dit klopte, maar ze doet er helemaal niks meer mee. Bij veel kantine-gangers had ik verwacht dat zij dagelijks het nieuws bijhielden en de krant lazen. Veel van hen gaven aan dit wel belangrijk te vinden en dit te willen, maar er -net als sporten- de tijd niet voor konden vinden. 

Ik zat tegenover voetballiefhebbers waarvan ik nooit had gedacht dat ze dit zouden zijn. Mensen waarvan ik verwachtte dat ze graag teksten schrijven, maar dit helemaal niet leuk vonden. En mensen die me 'voorzichtig' of 'introvert' leken en die zichzelf hier niet in herkenden. Toch kloppen mijn eerste inschattingen van iemand op algemeen niveau. Ik denk, op basis van al mijn weggegeven eerste indrukken, dat we tot op zekere hoogte in staat zijn in te schatten hoe iemand zich waarschijnlijk zal gedragen. 

Opvallend(e) korte gesprekken
Er was een meneer die vroeg 'of ik me niet schaamde', toen ik aangaf dat ik geen gevoelens van schaamte had bij mijn eigen afstudeeronderzoek zei hij dat hij dat 'dapper van me vond'. Ik sprak een vrouw die zich met mij afvroeg hoe een slechtziende een eerste indruk vormde, haar zoon is slechtziend en 'wilde niet meer naar muziekles omdat het er vies rook'. Sommigen dachten dat ik een waarzegster was en vroegen zich af of ik 'ervoor gestudeerd had eerste indrukken over mensen te geven'. Nee. Dit doen wij allemaal, iedere dag, vaak zonder dat we het in de gaten hebben. En precies daarom zat ik de hele week, in de kantine van het Standskantoor.

Dit experiment is een onderdeel geweest van mijn afstudeerproject 'Waarom mijn collega denkt dat ik alleen maar verse muntthee drink'. Momenteel werk ik aan een analyse over de verzamelde informatie via dit ongewone loket.