Eerste Indrukken Workshop
Workshop
2016

Om mensen te laten ervaren hoe ze een eerste indruk vormen over een ander, heb ik een spelvorm bedacht om dit met elkaar te testen. Kan je binnen een paar seconden weten met wie je te maken hebt? Loop je veel interessante ontmoetingen mis door anderen in hokjes te plaatsen? Kortom: heb je iets aan een eerste indruk? 

De workshop is een aantal keren gegeven tijdens de Dutch Design Week 2016, bij de expositie 'Hier is Utrecht', een onderdeel van Design Perron. 

Het is een simpele vorm om mensen zich te laten realiseren hoe snel ze een beeld vormen van een ander. Het is een grappige manier om in gesprek te raken over vooroordelen en bovendien geeft het inzicht in eigen gedachtepatronen. Deze vorm gaat iets verder dan het concept van het Eerste Indruk To Go Installatie omdat het meer vraagt van de deelnemers: ze ontvangen niet alleen een eerste indruk, maar geven er zelf ook een weg. 

 

First Impressions Workshop
Workshop
2016

To make people experience how they create a first impression of someone, I came up with a tiny game to test this. Is it possible to know with who you are dealing with within a few seconds? Do we miss many interesting meetings by stereotyping? Shortly: are first impressions usable?

The workshop was given a few times during Dutch Design Week 2016, at the exhibition 'Hier is Utrecht', as a part of Design Perron.

It is a simple way to make people realise how fast they judge. It is a light and playful way to start a conversation about prejudices and stereotyping. Besides, it gives more inside in our own associations and structures that influences our thinking. This workshop explores a bit more in-depth our thinking structures compared to the First Impression To go Installation, as it takes more effort of the participant: they don't only receive a first impression, but are also asked to give one away themselves.