Voicemail Publishing
Workshop
video

Volg mijn Voicemail
Voorstel + video + workshop + website
2018

Vandaag lijkt voicemail overbodig. Er zijn veel verschillende manieren om een berichtje achter te laten. Bovendien wordt voicemail ervaren als ongemakkelijk door jonge generaties doordat zij niet bekend zijn met de omgangsvormen.

Wetende dat de plek van voicemail in onze maatschappij is veranderd, is er een keuze te maken: we kunnen voicemail links laten liggen of we vinden er een nieuwe functie voor zodat we het opnieuw een plek kunnen geven in ons dagelijks leven.

Dat voicemail als steeds ongemakkelijker wordt ervaren is interessant omdat het veel verteld over de manier waarop we vandaag met elkaar omgaan en communiceren. Het zegt ook iets over het gebrek aan comfort met onze eigen stem en omgangsvormen tijdens een telefoongesprek.

Door voicemail te gebruiken als tool om te publiceren zouden verschillende sociale ongemakken opgelost en afgeleerd kunnen worden. Op deze manier kunnen we ons voordeel doen met voicemails beperkingen. De tijdslimiet en het gebrek aan visuele elementen - want ja, alleen audio - forceren je om kort en bondig te zijn: een vorm van zelf-publiceren wat toegankelijk is voor iedereen en ons tegelijkertijd uitdaagt om kritisch te zijn op wat we delen.

Dit project bestaat uit een workshop om het onderwerp te onderzoeken, verschillende videos en experimenten en een website waar dit alles gebundeld is.

Het hele project en toelichting is te bekijken op de bijbehorende website: followmyvoicemail.nl

Follow my Voicemail
Proposal + video + workshop + website
2018


Today, voicemail seems to have lost its purpose as there are multiple other, easier, tools to leave a message. It is also experienced as awkward as young generations are no longer familiar with its (social) cues.

Knowing this, there is a decision to make: we could forget about this outdated technology and get rid of it, or we find a new purpose for it in our daily life.

The increase of uncomfortable experiences with the use of voicemail is interesting as it tells a lot about the way we communicate today and the lack of comfort with our own voices and performance cues. At the same time we post and publish more than ever in both private and public areas on digital platforms.

Voicemail publishing could overcome and perhaps even solve several social habits and awkwardnesses we experience today. We could take advantage out of voicemails limitations. The lack of visuals and time limits forces us to be short and clear: a form of self-publishing that is easily accessible to all of us but at the same time challenges us to be critical about what to share.

This project consist a workshop to explore the topic, several videos and experiments and a website on which this all is documented.

The full project - and description - can be seen on the website: followmyvoicemail.nl

Form1
Form2
 
Schermafbeelding 2018-03-10 om 11.45.59.png