DE ambtenaar
 

Van die Ambtenarendingen
Expositie
2017


Het Ministerie van Financiën Den Haag introduceerde een project rondom het stereotype van de ambtenaar. Hiervoor interviewde ik 5 ambtenaren die allemaal een andere afdeling vertegenwoordigen van het Ministerie. De gesprekken gingen over hun functie, hun idee van het beeld dat heerst over de ambtenaar en of zij zichzelf hierin herkennen. Daarnaast lette ik ook op dingen als de manier waarop zij het gesprek beïnvloedden en hoe zij (soms) om antwoorden heen draaiden. 

De 5 gesprekken heb ik met elkaar vergeleken en op deze manier is er een stereotype ambtenaar gevormd door de ambtenaren zelf. Niet alleen heb ik hun eigen uitspraken met elkaar vergeleken, ik heb er ook mijn eigen observaties aan toegevoegd én vergeleken met mijn verwachtingen, want voordat ik aan de interviews begon heb ik mijn eigen beeld van 'de ambtenaar' uitgewerkt. Deze heb ik allemaal vormgegeven in cirkeldiagrammen.

Daarnaast heb ik verschillende uitspraken gecombineerd met foto's die ik heb genomen gedurende mijn interview-dagen en de structuren van de 5 gesprekken uitgetekend zoals ik ze heb ervaren. Dit project resulteerde in een expositie en bijbehorende publicatie.

Typical Civil Servant ''Things''
Exhibition
2017

The Ministry of Finance The Hague introduced a project that aimed to
question the stereotyping of civil servants. Therefore I interviewed 5 civil servants, all representing a different department within the ministry. These conversations were about their function and opinion about what a stereotype civil servant is like. Besides, I focussed on other parts of the conversations just as the way they took control over the talk and how they (sometimes) not really answered my question.

By comparing these 5 conversations with each other, I could formulate a stereotype created by the civil servants themselves. I also added some observations I did myself and compared these with the expectations I had before I started the interviews. I worked with circle diagrams to visualize all these thoughts and discoveries. 

Apart from the diagrams, I combined pictures I took during the interview-days with quotes I considered to be remarkable. On top of that, I visualized the structure of each conversation based on the way I experienced it. 

This project resulted in both an internal-exhibition and publication. 


Projectdesign by Bregje Jansen & Samir Aiddouch, Stagiairs MinFin Kunstcommissie, February-June 2017.

 
Expo MinFin_ juni2017_14.JPG
Expo

Introductie van het project & tentoonstelling 'Van die Ambtenarendingen': 

'De kunstcommissie van het Ministerie van Financiën heeft twee getalenteerde jonge kunstenaars - Maria Mombers (1998) en Fenna Wenselaar (1994) - gevraagd om in beeld en taal te reflecteren op de moderne ambtelijke identiteit, specifiek op het ministerie van Financiën. Deze reflectie heeft vorm gekregen in een zogenaamde onbevangen 'nulmeting' en een serie individuele portretten van 5 verschillende ambtenaren op het ministerie, naar aanleiding van gesprekken tussen kunst- en ambtenaar. Zo is al met al een bijzonder totaalportret ontstaan.Wat drijft de ambtenaar op het ministerie van Financiën? Hoe ziet de ambtelijke beroepstrots eruit? Wat drijft de ambtenaar, als publiek figuur, maar ook als individu buiten het werk? Hoe verhouden persoonlijke en professionele identiteit zich tot elkaar? Vanuit dit soort startvragen is een frisse, artistieke blik ontstaan op de moderne ambtelijke identiteit. Deze blik van buitenaf hebben wij gepoogd te vatten in een mooie eindbundel en een tentoonstelling van de gemaakte kunstwerken.'

Projectontwerp - en deze introductietekst - door Bregje Jansen & Samir Aiddouch, Stagiairs MinFin Kunstcommissie, februari-juni 2017.

Publicatie MinFin1
Publicatie MinFin